fbpx

מסלול היכרות

מסלול היכרות

מסלול היכרות נועד להציג את המוצר הממוקד והמדויק ביותר, לחבר אותו לקהל היעד הנכון, ולייצר העדפה למותג שלכם. כחלק מהתהליך, אנחנו נמקד אתכם היכן שצריך ונסייע לכם להחליט לאיזה כיוונים נכון לכם ללכת.

חיבור בין המשתמשים לבין המותג

חשיפה ומעורבות

היכרות עם הקהל ויצירת העדפה

מטרת המסלול

המטרה במסלול הזה היא להגיע לחשיפה גבוהה ככל הניתן בקרב קהל היעד הרלוונטי (במסגרת התקציבית הקיימת), ובאמצעות התוכן הנכון לגרום לחיבור בין המשתמשים לבין המותג.

יעדים

הפרמטרים במסלול הזה הם חשיפה ומעורבות. המטרה היא להציג עליה בשניהם בקרב קהל היעד הרלוונטי. הדרך להגיע לשם היא לבצע מדידה שוטפת ושיפורים בהתאם.

אופי העבודה

Ongoing – העבודה מבוצעת באופן שוטף על בסיס חודשי. בכל חודש, אנו יוצרים תוכן בהתאם לפרמטרים שהוגדרו בתחילת הדרך, ומחודש לחודש מודדים את הביצועים ביחס למטרות וליעדים שהוגדרו בתחילת הדרך.

תוצאה

יותר אנשים מכירים אתכם, מחוברים למוצר שלכם ומקשרים בין התחום שבו אתם פועלים לבין המותג שלכם. כך נוצרת העדפה על פני מותגים אחרים.

מה נדרש מכם

עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, משלוח חומרים נדרשים, מענה לשאלות, והכי חשוב – מחויבות מלאה לשותפות ההדדית. כמו שאנחנו אומרים לא אחת – אנחנו לא עובדים אצלכם אלא איתכם.

תהליך העבודה

 • העבודה מבוצעת בשיתוף עמכם, ולכן לפני הכל אנחנו רוצים להכיר אתכם. בשלב הראשון נבחן את כלל ההיבטים של העסק: סיפור המותג, ערכים, תהליכי העבודה. לאחר מכן נבחן לעומק את המוצר עצמו: איזה ערך הוא מביא, מה היתרונות שלו ולמי הם רלוונטיים. תוכלו לקרוא עוד על החלק הזה בעמוד שיווק לעומק.
 • בהתאם למטרות ולמוצר, נגדיר את קהל היעד המתאים ביותר.
 • בשלב הבא נדגום את הפלטפורמה הטובה ביותר – זו שבה נוכל למצוא את הקהל שהגדרנו.

אגב, זו לא חייבת להיות פלטפורמת אונליין. עבור עסקים מסוימים, דווקא אפיקי שיווק אופליין יתאימו יותר.

 • לאחר שהטמענו את תהליך העבודה וצברנו מספיק נתונים נגדיר יעדים להמשך – KPI’s, באמצעותם ימומשו המטרות שנקבעו.
 • אחרי שהגדרנו הכל, נייצר את התוכן המתאים ביותר להשיג את המטרות שהוגדרו, בהתאם לקהל ולפלטפורמה. את התוכן אנחנו מייצרים על בסיס חודשי.
 • במהלך החודש נדאג לניהול התוכן בפלטפורמה שנבחרה ולביצוע השיח עם קהל היעד, כאשר מדידה ואופטימיזציה מבוצעות על בסיס שוטף.
 • אחת לחודש, תקבלו סטטוס העבודה – מה בוצע, מה עבד פחות ומה יותר, וכן תכניות ורעיונות להמשך.
 • בנוסף, נערוך שיחת תוכן חודשית עמכם, בה נגבש ביחד מטרות נקודתיות ומסרים שצריכים לבוא לידי ביטוי בגאנט של החודש העוקב.

מטרת המסלול

המטרה במסלול הזה היא להגיע לחשיפה גבוהה ככל הניתן בקרב קהל היעד הרלוונטי (במסגרת התקציבית הקיימת), ובאמצעות התוכן הנכון לגרום לחיבור בין המשתמשים לבין המותג.

יעדים

הפרמטרים במסלול הזה הם חשיפה ומעורבות. המטרה היא להציג עליה בשניהם בקרב קהל היעד הרלוונטי. הדרך להגיע לשם היא לבצע מדידה שוטפת ושיפורים בהתאם.

אופי העבודה

Ongoing – העבודה מבוצעת באופן שוטף על בסיס חודשי. בכל חודש, אנו יוצרים תוכן בהתאם לפרמטרים שהוגדרו בתחילת הדרך, ומחודש לחודש מודדים את הביצועים ביחס למטרות וליעדים שהוגדרו בתחילת הדרך.

תוצאה

יותר אנשים מכירים אתכם, מחוברים למוצר שלכם ומקשרים בין התחום שבו אתם פועלים לבין המותג שלכם. כך נוצרת העדפה על פני מותגים אחרים.

מה נדרש מכם

עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, משלוח חומרים נדרשים, מענה לשאלות, והכי חשוב – מחויבות מלאה לשותפות ההדדית. כמו שאנחנו אומרים לא אחת – אנחנו לא עובדים אצלכם אלא איתכם.

תהליך העבודה

 • העבודה מבוצעת בשיתוף עמכם, ולכן לפני הכל אנחנו רוצים להכיר אתכם. בשלב הראשון נבחן את כלל ההיבטים של העסק: סיפור המותג, ערכים, תהליכי העבודה. לאחר מכן נבחן לעומק את המוצר עצמו: איזה ערך הוא מביא, מה היתרונות שלו ולמי הם רלוונטיים. תוכלו לקרוא עוד על החלק הזה בעמוד שיווק לעומק.
 • בהתאם למטרות ולמוצר, נגדיר את קהל היעד המתאים ביותר.
 • בשלב הבא נדגום את הפלטפורמה הטובה ביותר – זו שבה נוכל למצוא את הקהל שהגדרנו.

אגב, זו לא חייבת להיות פלטפורמת אונליין. עבור עסקים מסוימים, דווקא אפיקי שיווק אופליין יתאימו יותר.

 • לאחר שהטמענו את תהליך העבודה וצברנו מספיק נתונים נגדיר יעדים להמשך – KPI’s, באמצעותם ימומשו המטרות שנקבעו.
 • אחרי שהגדרנו הכל, נייצר את התוכן המתאים ביותר להשיג את המטרות שהוגדרו, בהתאם לקהל ולפלטפורמה. את התוכן אנחנו מייצרים על בסיס חודשי.
 • במהלך החודש נדאג לניהול התוכן בפלטפורמה שנבחרה ולביצוע השיח עם קהל היעד, כאשר מדידה ואופטימיזציה מבוצעות על בסיס שוטף.
 • אחת לחודש, תקבלו סטטוס העבודה – מה בוצע, מה עבד פחות ומה יותר, וכן תכניות ורעיונות להמשך.
 • בנוסף, נערוך שיחת תוכן חודשית עמכם, בה נגבש ביחד מטרות נקודתיות ומסרים שצריכים לבוא לידי ביטוי בגאנט של החודש העוקב.

בואו נתחיל